Cảm Âm Bb4

Cảm Âm Suy Nghĩ Trong Anh | Khắc Việt | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Suy Nghĩ Trong Anh | Sáo B4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Đoạn 1 : Cảm Âm Suy Nghĩ Trong Anh Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu la sol sol fa fa, sol sol sol fa la Do Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong …

Cảm Âm Suy Nghĩ Trong Anh | Khắc Việt | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Read More »

Cảm Âm Em Là Con Thuyền Cô Đơn | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Em Là Con Thuyền Cô Đơn | Thái Học | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Đoạn 1 : Cảm Âm Em Là Con Thuyền Cô Đơn Đời em giờ như thuyền không bến la Do la, Do la Do Re Thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời la …

Cảm Âm Em Là Con Thuyền Cô Đơn | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Read More »

Cảm Âm Phía Sau Một Cô Gái | Soobin Hoàng Sơn | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Phía Sau Một Cô Gái | Soobin Hoàng Sơn | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất   Lời 1: Cảm Âm “Phía Sau Một Cô Gái” Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì, mi sol la la la la la /  MI RE …

Cảm Âm Phía Sau Một Cô Gái | Soobin Hoàng Sơn | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Read More »

Cảm Âm Cơn Mơ Băng Giá | Bằng Kiều | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Cơn Mơ Băng Giá | Bằng Kiều | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất   Lời 1: Cảm Âm Cơn Mơ Băng Giá Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? mi la si DO / si DO si DO / DO DO RE …

Cảm Âm Cơn Mơ Băng Giá | Bằng Kiều | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Read More »

Cảm Âm Tìm Lại Bầu Trời | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tìm Lại Bầu Trời | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Đoạn 1 : Cảm Âm Tìm Lại Bầu Trời Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi Re Mi, sol Mi Fa Fa Sol Sol Mi Re Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi …

Cảm Âm Tìm Lại Bầu Trời | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Read More »

Scroll to Top