Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Lời 1: Cảm Âm Bèo Dạt Mây Trôi

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
DO DO SOL MI FA SOL / LA SOL SOL
Em ơi, anh vẫn đợi bèo dạt
MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO la sol
Mây trôi, chim sa tang tính tình cá lội
SOL DO MI FA SOL / MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol
Ngậm một tin trông, hai tin đợi
La DO DO RE MI MI / MI MI RE DO
Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy em
RE MI RE MI SOL DO lasol / DO lasol DO RE MI SOL MI RE DO
 

lời 2:

Một mảnh trăng treo suốt canh thâu
DO DO SOL MI FA SOL / LA SOL SOL
Em ơi trăng đã ngả ngang đầu
MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol
Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời
SOL DO MI FA SOL / MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol
Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi
La DO DO RE MI MI / MI MI RE DO
Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu
RE MI RE MI SOL DO lasol/ DO SOL DO RE MI RE DO
 

Lời 3:

Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh
DO DO SOL MI FA SOL / LA SOL SOL
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn
MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol
Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời
SOL DO MI FA SOL / MI MI / MI RE MI SOL DO / DO MI RE DO lasol
Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi
La DO DO RE MI MI / MI MI RE DO
Trông cánh chim trời sao chẳng thấy đâu
RE MI RE MI SOL DO lasol/ DO SOL DO RE MI RE DO

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY 

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI ” BÈO DẠT MÂY TRÔI ” TẠI ĐÂY 

Scroll to Top