Cảm Âm Cô Độc Vương | Thiên Tú | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Sáo Trúc Cô Độc Vương | Sáo Trúc G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Cô Độc Vương | (孤独的王) – Hải Lai A Mộc | Thiên Tú Cover | Sáo Trúc Hoàng Anh | Sáo G4

 

Đoạn 1

 

mi sol la, la Do Re, Do Re Mi Sol Re Do la

mi sol la , Do si la sol re mi

mi sol la, la Do Re, Do Re Mi Sol Re Do la

mi sol la, Mi Re Mi si sol la

 

Điệp Khúc

 

Mi Sol La Mi Mi Do Si La Sol Re Mi Sol Re Mi Do

ReRe Mi la mimi sol lala Re Do Re Sol Mi

Mi Sol La Mi Mi Do3 Si La Sol Re Mi Sol Re Mi Do

Re Mi la mimi sol lala Re MiMi si sol la

 

Lời bài hát Cô Độc Vương – Thiên Tú

Nửa đời sầu nửa đời âu
Gập ghềnh mưa gió nửa đời người
Chợt nhận ra tuyết rơi
Bên khung cửa sổ

Lệ ta rơi lòng ta đau
Thừa cô đơn quá dư u sầu
Tìm men say chỉ mong
Sẽ yên lòng hơn

Mình tôi lê bước
Lạc vào giấc mơ hão huyền
Mà đâu biết em phũ phàng
Thiên Sơn đất trời
Ngàn bình rượu đựng nào vơi
Tổn thương bấy lâu

Nguyện thân trai một đời
Bóng cô góc trời
Mờ xa gió mưa chẳng màng
Thôi kiếp này chọn một mình
Giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần

Nửa đời sầu nửa đời âu
Gập ghềnh mưa gió nửa đời người
Chợt nhận ra tuyết rơi
Bên khung cửa sổ

Lệ ta rơi lòng ta đau
Thừa cô đơn quá dư u sầu
Tìm men say chỉ mong
Sẽ yên lòng hơn

Mình tôi lê bước
Lạc vào giấc mơ hão huyền
Mà đâu biết em phũ phàng
Thiên Sơn đất trời
Ngàn bình rượu đựng nào vơi
Tổn thương bấy lâu

Nguyện thân trai một đời
Bóng cô góc trời
Mờ xa gió mưa chẳng màng
Thôi kiếp này chọn một mình
Giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần

Mình tôi lê bước
Lạc vào giấc mơ hão huyền
Mà đâu biết em phũ phàng
Thiên Sơn đất trời
Ngàn bình rượu đựng nào vơi
Tổn thương bấy lâu

Nguyện thân trai một đời
Bóng cô góc trời
Mờ xa gió mưa chẳng màng
Thôi kiếp này chọn một mình
Giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần
Trọn cuộc đời một mình thôi
Vẫn bước đi về về đâu

XEM THÊM CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI CÔ ĐỘC VƯƠNG TẠI ĐÂY

BEAT KARAOKE CÔ ĐỘC VƯƠNG

YouTube video

Scroll to Top