Cảm Âm Đi Cấy | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Đi Cấy | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 Cảm Âm Đi Cấy

Lên chùa bẻ một cành sen,
DO sol / sol la sol la DO
Lên chùa bẻ một cành sen
DO sol / sol la sol la DO
An cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng.
DO DO sol sol / DO RE MI / MI RE DO
Ba bốn cô có hẹn cùng chăng, có hẹn cùng chăng.
DO RE DO / RE si si DO / RE si si DO
Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm
MI RE DO / MI RE MI SOL / MI SOL MI RE DO
Chơi trăng ngoài thềm,
MI SOL MI RE DO
ý rằng cầu cho trong ấm êm,
RE DO DO RE / DO RE RE SOL MI RE
êm ngoài lại êm
RE DO la sol DO
 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI “ĐI CẤY” TẠI ĐÂY

ĐI CẤY | KARAOKE

YouTube video
Scroll to Top