Cảm Âm Em Đi Xem Hội Trăng Rằm | Như Quỳnh | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm “Em Đi Xem Hội Trăng Rằm” | Như Quỳnh | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Đoạn 1

Nhân gian xem hội trăng tròn,
FA FA FA / RE DO RE FA DO
Trăng tròn mười sáu thật to
 RE DO sol / sol RE DO fa sol DO
Người ta đi đứng thật đông
DO RE SOL / SOL LA / SOL RE MI MI
Đêm nay là hội trăng tròn.
MI MI RE DO / RE FA RE DO
 
Em đi xem hội trăng tròn
FA FA FA / RE DO RE FA DO
Áo quần hài gấm bảnh bao
RE DO sol / sol RE DO fa sol DO
Nhìn lên trên trời ông trăng
DO RE SOL / SOL LA / SOL RE MI MI
Soi lên bóng em nằm nghiêng.
MI MI SOL MI RE DO RE FA
 

Điệp Khúc: Cảm Âm Em Đi Xem Hội Trăng Rằm

Ông trăng í a nằm nghiêng
LA LA DO3 LA / SOL FA SOL SOL
Ông trăng í a nằm nghiêng
SOL SOL LA MI RE DO RE FA
Í a í a nằm nghiêng
LADO LA DO LA / SOL FA SOL SOL
Ông trăng í a nằm nghiêng.
SOL SOL LA MI / RE DO RE FA
 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI “EM ĐI XEM HỘI TRĂNG RẰM” TẠI ĐÂY

EM ĐI XEM HỘI TRĂNG RẰM | NHƯ QUỲNH | KARAOKE

https://www.youtube.com/watch?v=W1ktsCNbRsY

Scroll to Top