Cảm Âm Futari no Kimochi | Inuyasha OST | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Futari no Kimochi | Inuyasha OST | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Futari no Kimochi

re fa sol, sol sib Do, Re Fa Re, Do sib sol, Re Do sol, Re Do sol fa re
re fa sol, sol sib Do, Re Fa Re, Do sib sol, Re Do sol, Re Do sol fa sol

Đoạn 2 :

Re Fa Sol, Fa Sol, La Fa Sol, Fa Do Re, Re Fa Sol, Fa Sol Sib La Fa Re
Re Fa Sol, Fa Sol, La Fa Sol, Fa Do Re, Re Do sol, Re Do sol, fa sol…
CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY
MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Futari no Kimochi TẠI ĐÂY

Scroll to Top