Cảm Âm G4

Cảm Âm Chạm Đáy Nỗi Đau | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Chạm Đáy Nỗi Đau | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Đoạn 1 : Cảm Âm Chạm Đáy Nỗi Đau Luôn bên em là tôi… lâu nay không chút thay đổi… la la la sol la, Do Do Do Re Do la Thế nhưng bây giờ em muốn chia tay …

Cảm Âm Chạm Đáy Nỗi Đau | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Read More »

Cảm Âm Cay Đắng Bờ Môi | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Cay Đắng Bờ Môi | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Đoạn 1 : Cảm Âm Cay Đắng Bờ Môi Tôi có người tình Mi ReSol si Do Bỏ lại nơi phố ngày xưa sol Do, Re ReMiRe Do Re Một ngày chim rũ chiều mưa sol Do, Re ReMiRe …

Cảm Âm Cay Đắng Bờ Môi | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Read More »

Cảm Âm Nơi Mình Dừng Chân | Mỹ Tâm | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Nơi Mình Dừng Chân | Mỹ Tâm | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất   Đoạn 1 Cảm Âm Nơi Mình Dừng Chân Sao anh lại lỡ yêu một người như em? la la sol Do / la sol sol la la Người làm anh khóc muộn phiền thâu đêm …

Cảm Âm Nơi Mình Dừng Chân | Mỹ Tâm | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Read More »

Cảm Âm Ước Gì | Mỹ Tâm | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Ước Gì | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Đoạn 1 : Cảm Âm Ước Gì Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng mi fa sol, mi re do sol#, mỉ re mi redo Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát fa …

Cảm Âm Ước Gì | Mỹ Tâm | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Read More »

Cảm Âm Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Đoạn 1 : Cảm Âm Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh Anh đang trong từng ngày nhìn em đổi thay sol la la sol la sol la Do la Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến …

Cảm Âm Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Read More »

Cảm Âm HARLEYS IN HAWAII | Katy Perry | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Harleys In Hawaii | Katy Perry | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất   Lời 1: Cảm Âm Haleys In Hawaii Boy, tell me, can you take my breath away? la / fa sol la fa re / fa mi sol fa Cruisin’ down a heart-shaped highway fa sol la fa RE DO …

Cảm Âm HARLEYS IN HAWAII | Katy Perry | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Read More »

Cảm Âm Phút Cuối | Bằng Kiều | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Phút Cuối | Bằng Kiều | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất   Lời 1: Cảm Âm Phút Cuối Chỉ còn gần em, một giây phút thôi MI sol sol la / DO MI LA SOL Một giây nữa thôi, là xa nhau rồi MI LA DO3 LA / MI …

Cảm Âm Phút Cuối | Bằng Kiều | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất Read More »

Scroll to Top