Cảm Âm “Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài” | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

re mi fa la sol fa mi redo… / re RE DO la
re mi fa la sol fa mi do / re mi fa mi re do re
sol sol la sib re mi / fa fa sol la  fa re
re fa la / sol sol la DO RE DO LA

Điệp Khúc: Cảm Âm Sáo Trúc “ Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài”

la FA MI RE / MI RE DO LA
la FA MI RE / DO  fa sol la
re sib la sol / sol la sol fa re
sol… la sib sol la
 
la FA MI RE / MI RE DO LA
la FA MI RE / DO  fa sol la
re sib la sol / sol la sol fa re
sol… la sib sol la
la … FA MI RE …

Lời Bài Hát “ Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài”

 
Zěnnài límíng bù dǒng āishāng, shuāngrén chéng dān.
Shéi néng wàngjì nà duàn shíguāng, líbié róngyì zàijiàn nán.
Fēng, chuī bù dòng cāngsāng.
Yǔ, qīng dàn zài yǎnkuàng.
Zhè shìjiè, hái yǒu shéi wēnnuǎn.
wǒ zài yuǎnfāng, pàn dào xīnhuāng, shānhǎi cāngmáng chù jǐng qíng shāng.
wǒ zài yuǎnfāng, xiāngsī gèng lòu duǎn, lèi shī bái yīshang.
Wǒ zài yuǎnfāng, huā luò xīn cán, shēng yì hé huān, sǐ yě nán ān.
Wǒ zài yuǎnfāng, shāngxīn yǐ lángān, děngdào rén duàncháng.
Nǐ zài yuǎnfāng.

Lặp Lại:

Wǒ zài yuǎnfāng, xiǎngqǐ guòwǎng, xīn báo qiú hán, lèiyǎn níng shuāng.
Wǒ zài yuǎnfāng, zuì shì qíng nánwàng, rěn bù zhù chóuchàng.
Wǒ zài yuǎnfāng, xī jūn rúcháng, tiānshàng rénjiān, dié wǔ chéng shuāng.
Wǒ zài yuǎnfāng, hún yǔ mèng wèi bàn, qiāngǔ gòng xiàngwǎng.
Nǐ zài yuǎnfāng.

CÁC BẠN XEM THÊM CẢM ÂM TẠI ĐÂY

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI ” LƯƠNG SƠN BÁ CHÚC ANH ĐÀI” TẠI ĐÂY

Scroll to Top