Cảm Âm Thằng Cuội | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Thằng Cuội | Ngọc Hiển | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Lời 1:

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
FA RE DO RE fa / DO la la sol la
Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ…
DO MI re fa do / fa re fa sol la sol fa
Lặng im ta nói Cuội nghe
fa sol DO / DO RE fa sol DO
Ở cung trăng mãi làm chi
DO RE FA / FA SOL / DO RE FA
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
FA RE DO / RE fa / DO la la sol la
Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ…
DO mi re fa do / fa re fa sol la sol fa
 

Lời 2: Cảm Âm “Thằng Cuội”

Gió không có nhà, gió bay muôn phương
FA RE DO RE fa / DO la la sol la
Biền biệt chẳng ngừng, trên trời nước ta
DO MI re fa do / fa re fa sol la sol fa
Lặng nghe trăng gió bảo nhau
fa sol DO / DO RE fa sol DO
Chị kia quê quán ở đâu
DO RE FA / FA SOL / DO RE FA
Gió không có nhà, gió bay muôn phương
FA RE DO / RE fa / DO la la sol la
Biền biệt chẳng ngừng, trên trời nước ta
DO mi re fa do / fa re fa sol la sol fa
 

Lời 3:

Các con dế mèn suốt trong đêm khuya
FA RE DO RE fa / DO la la sol la
Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ
DO MI re fa do / fa re fa sol la sol fa
Đền công cho dế nỉ non,
fa sol DO / DO RE fa sol DO
Trời cho sao chiếu ngàn muôn
DO RE FA / FA SOL / DO RE FA
Các con dế mèn suốt trong đêm khuya
FA RE DO / RE fa / DO la la sol la
Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ
DO mi re fa do / fa re fa sol la sol fa
 

Lời 4:  Cảm Âm “ Thằng Cuội”

Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây
FA RE DO RE fa / DO la la sol la
Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây
DO MI re fa do / fa re fa sol la sol fa
Cùng trông ánh sáng cười vui
fa sol DO / DO RE fa sol DO
Chị em ta hãy đùa chơi
DO RE FA / FA SOL / DO RE FA
Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây
FA RE DO / RE fa / DO la la sol la
Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây
DO mi re fa do / fa re fa sol la sol fa
 

Kết Bài:

Các em thích cười muốn lên cung trăng
FA RE DO RE fa / DO la la sol la
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
DO MI re fa do / fa re fa sol la sol fa
Mười lăm tháng Tám trời cho
fa sol DO / DO RE fa sol DO
Một ông trăng sáng thật to
DO RE FA / FA SOL / DO RE FA
Các em thích cười muốn lên cung trăng
FA RE DO / RE fa / DO la la sol la
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
DO mi re fa do / fa re fa sol la sol fa
 
Các em thích cười muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
Cho mượn cái thang …
 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI “THẰNG CUỘI” TẠI ĐÂY

THẰNG CUỘI | NGỌC HIỂN | KARAOKE

YouTube video
Scroll to Top