Cảm Âm Walking To Horizon | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Walking To Horizon | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Phiên Bản Dễ

 
la RE RE FA RE / DO la DO RE
 
la RE RE FA RE / DO la DO la
 
RE RE RE la sol / sol re la sol
 
DO DO DO / la sol la fa mi re
 
la RE RE FA RE / DO la DO RE
 
la RE RE FA RE / DO la DO la
 
RE RE RE la sol / sol re la sol
 
DO DO DO / la DO RE FA MI RE
 

Điệp Khúc: Cảm Âm “Walking To Horizon”

 
FA / la FA FA / RE DO RE / FA RE DO la
 
sol sol fa sol / re fa DO RE DO DO
 
la DO RE FA SOL LA SOL FA MI RE / RE MI RE DO la
 
SOL SOL LA DO / la DO RE RE
 
FA la FA FA / RE DO RE / FA RE DO la
 
sol sol fa sol / re fa DO RE DO DO
 
la DO RE FA SOL LA SOL FA MI RE / MI RE DO la
 
SOL SOL SOL LA DO la DO RE RE
 

Cảm Âm Walking To Horizon | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Phiên Bản Khó Có Nốt Láy

Tô Đỏ Là Láy

 
sla Re2 DRe2 Fa2 Re2 Do2 la Do2 RDRe2
la Re2 DRe2 Fa2 Re2 Do2 la Do2 lsla
Re2 DRe2 Re la sol sol re la sol
Do2 Do2 Do2 la sol la fa mi re
 
sla Re2 DRe2 Fa2 Re2 Do2 la Do2 RDRe2
sla Re2 Re2 Fa2 Re2 Do2 la Do2 sla
Re2 DRe2 Re2 la sol sol re la sol
Do2 Do2 Do2 la Do2 Re2 Fa2 Mi2 Re2
 
 
 
Fa2 la Fa2 Fa2 (Sol2 Fa2) Re2 Do2 Re2 Fa2 Re2 Do2 lsla
sol sol fa sol, re fa Do2 Re2 Do2 Do2
sla Do2 Re2 Fa2 Sol2 (La2 Sol2) Fa2 Mi2 Re2 Mi2 Re2 Do2 sla
Sol2 , FSol2 La2 Do2 la Do2 Re2 DRe2
 
 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI “WALKING TO HORIZON” TẠI ĐÂY

WALKING TO HORIZON | KARAOKE

https://www.youtube.com/watch?v=HS88DsUBd9Q

Scroll to Top