Lời bài hát (Lyrics): I Don’t Wanna Miss You [Trang x Tiên Tiên] Tab Kalimba

I Don’t Wanna Miss You là bài hát được thế hiện bởi Trang x Tiên Tiên. Dưới đây là lời bài hát I Don’t Wanna Miss You của Trang x Tiên Tiên kèm theo hợp âm Các bạn xem hợp âm và lời bài hát để cover theo nha

Lời bài hát I Don’t Wanna Miss You

I don’t wanna miss you
‘Cause we are through
I don’t think that I’d miss you
I don’t think that I’d know what I’m thinking

I don’t wanna text you
‘Cause we are through
I don’t think that I’d call you
I don’t think that I’d know what I’m…

It’s late at night
It’s always late at night when these things happen
Feelings happen

And it’s cold tonight
And I hope you’re havin’ a good time at your place
Deep down it’s all a lie

That I hope you’re happy
No, I hope you’re not happy without me
And I hope you’re fine
No, I’m hoping you’re crying actually

Say I hope you’re happy
No, I’m hoping you’re not happy without me
I hope you’re fine
No, I’m hoping you’re crying over me
I don’t wanna miss you
‘Cause we’re through
I don’t think that I’d miss you
I don’t think that I’d know what I’m thinking

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1601459090577-0’); });

I don’t wanna text you
‘Cause we are through
I don’t think that I’d call you
I don’t think that I’d know what I’m thinking

So I went down the refrigerator
Got the munchies and I’m off the radar
Soothing down the pain tonight
But I know that I’d be lyin’ with my mind full of good ol’ times

And sometimes I think about you
Times you spent with me
Then I hope you’re happy, again I’m always lying
I hope when she’s asleep you’d think about me

I don’t wanna miss you
‘Cause we are through
I don’t think that I’d miss you
I don’t think that I’d know what I’m thinking

I don’t wanna text you
‘Cause we are through
I don’t think that I’d call you
I don’t think that I’d know what I’m thinking

Hợp âm bài hát I Don’t Wanna Miss You

[Fmaj7]I don’t wanna miss you
[Fm]Cause we are through
[Em7]I don’t think that I’d miss you
[Em7]I don’t think that I’d know what I’m thinking

[Fmaj7]I don’t wanna text you
[Fm]Cause we are through
[Em7]I don’t think that I’d call you
[Em7]I don’t think that I’d know what I’m…

[Fmaj7]It’s late at night
[Fm]It’s always late at night when these [Em7] things happen
[Em7]Feelings happen

And it’s [Fmaj7] cold tonight
And I [Fm]hope you’re havin’ a good time at your [Em7]place
Deep down it’s [Em] all a lie

That I hope you’re [Fmaj7] happy
No, I hope you’re [Fm] not happy without me
And I [Em7]hope you’re fine [C]
No, I’m [Em7] hoping you’re crying actually

Say I [Fmaj7] hope you’re happy
No, I’m [Fm]hoping you’re not happy without me
I [Em7]hope you’re fine [C]
No, I’m [Em7]hoping you’re crying over me

[Fmaj7]I don’t wanna miss you
[Fm]Cause we’re through
[Em7]I don’t think that I’d miss you
[Em7]I don’t think that I’d know what I’m thinking

[Fmaj7]I don’t wanna text you
[Fm]Cause we are through
[Em7]I don’t think that I’d call you
[Em7]I don’t think that I’d know what I’m thinking

So I went [Fmaj7] down the refrigerator
Got the [Fm]munchies and I’m off the radar
Soothing [Em7]down the pain tonight
But I know that I’d be lyin’ with my [Em7] mind full of good ol’ times

And [Fmaj7] sometimes I think about you
Times you [Fm] spent with me
Then I [Em7] hope you’re happy, again I’m always lying
I hope when [Em7] she’s asleep you’d think about me

[Fmaj7]I don’t wanna miss you
[Fm]Cause we are through
[Em7]I don’t think that I’d miss you
[Em7]I don’t think that I’d know what I’m thinking

[Fmaj7]I don’t wanna text you
[Fm]Cause we are through
[Em7]I don’t think that I’d call you
[Em7]I don’t think that I’d know what I’m thinking

Xem thêm: Lời bài hát (Lyrics): Chắc Chắn Là Yêu Nha [TPAME] [Kèm Hợp Âm]

Bài hát hay khác của cùng ca sĩ

Thông tin bài hát I Don’t Wanna Miss You

Artwork: The Tripod Guy
Director: The Tripod Guy
Director of photography: Thịnh Phạm

Lời bài hát I Don't Wanna Miss You [Trang x Tiên Tiên] [Lyrics Kèm Hợp Âm]

Tải bài hát

Để tải bài hát I Don’t Wanna Miss You của Trang x Tiên Tiên. Các bạn có thể dễ dàng tải về bằng cách copy link youtube dán vào trình duyệt y2mate.com, sau đó nhấn nút download bài hát !

 


Hợp Âm Chuẩn

Scroll to Top